Tunç Çağı’nda Orta Karadeniz Bölgesi ve Kelkit Havzası Yerleşmeleri

Şevket Dönmez

Sayı: Ağustos 2008, Cilt LXXII - Sayı 264 Sayfalar: 413-430
256 200

Karadeniz’de İlk Ruslar ve Şarkel’in İnşası

Osman Karatay

Sayı: Nisan 2010, Cilt LXXIV - Sayı 269 Sayfalar: 071-112
171 196

Salnamelere Göre Doğu Karadeniz Bölgesi Muvakkithaneleri

Tülay Zorlu

Sayı: Aralık 2014, Cilt LXXVIII - Sayı 283 Sayfalar: 907-930
165 340

Türkiye Cumhuriyeti’nin Bir Propaganda ve Tanıtım Hamlesi: 1926 Seyyar Sergi ve Avrupa Seyahati

Celil Bozkurt

Sayı: Aralık 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 298 Sayfalar: 1097-1130 DOI: 10.37879/belleten.2019.1097
336 157

İBRAHİM TELLİOĞLU, Trabzon Rum Devleti, Serander, Trabzon 2009. [Kitap Tanıtımı]

Ayşegül Kuş

Sayı: Aralık 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 298 Sayfalar: 1173-1178 DOI: 10.37879/belleten.2019.1173
166 114

Karadeniz'in Kapalılığı Karşısında Avrupa Küçük Devletleri ve "Mîrî Ticâret" Teşebbüsü

Kemal Beydilli

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 687-756
260 131

Samsun Bölgesi Yüzey Araştırmaları 1971-1977

Zeynep Kızıltan

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 213-242
576 95

Rusya'nın Karadeniz'de Ticarete Başlaması ve Osmanlı İmparatorluğu (1700-1787)

İdris Bostan

Sayı: Ağustos 1995, Cilt LIX - Sayı 225 Sayfalar: 353-394
681 190

Anadolu'da Kimmerler ve İskitler

İlhami Durmuş

Sayı: Ağustos 1997, Cilt LXI - Sayı 231 Sayfalar: 273-286
831 226

HALİL İNALCIK, The Customs Register of Caffa, 1487-1490, Ukrainian Research Institute, Harvard University: Sources and Studies on the Ottoman Black Sea, Vol. 1, ed. Victor Ostapchuk, 1996, I-XI + 1-203 s. ve I-XIII Facs. [Kitap Tanıtımı]

Feridun M. Emecen

Sayı: Ağustos 1998, Cilt LXII - Sayı 234 Sayfalar: 601-602
83 65

SÜMER ATASOY, Amisos, Karadeniz Kıyısında Antik Bir Kent, Samsun 1997, 132 sayfa, 7 harita, 3 plan, 6 kesit çizimi, 6 tablo ve 56 fotoğraf. [Kitap Tanıtımı]

Şevket Dönmez

Sayı: Ağustos 1998, Cilt LXII - Sayı 234 Sayfalar: 603-606
93 98

Orta Karadeniz Bölgesi Protohistorik Çağ Maden Sanatının Kökeni ve Gelişimi

Önder Bilgi

Sayı: Nisan 2001, Cilt LXV - Sayı 242 Sayfalar: 001-036
159 113

Doğu Karadeniz'de Âyânlık: Tirebolulu Kethudazâde Mehmed Emin Ağa

Feridun M. Emecen

Sayı: Nisan 2001, Cilt LXV - Sayı 242 Sayfalar: 193-214
536 216

Perikles'in Karadeniz Seferi Üzerine Yeni Bir Yorum

Muzaffer Demir

Sayı: Ağustos 2001, Cilt LXV - Sayı 243 Sayfalar: 529-540
178 121

XX. Yüzyılın Başlarında İran Ticaretinde Osmanlı-Rus Rekabeti

Masoumeh Daei̇

Sayı: Nisan 2013, Cilt LXXVII - Sayı 278 Sayfalar: 239-270
0 129

1997-1999 Yılları Yüzey Araştırmalarında İncelenen Amasya İli Demir Çağı Yerleşmeleri

Şevket Dönmez

Sayı: Ağustos 2005, Cilt LXIX - Sayı 255 Sayfalar: 467-498
108 86