ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Zeynep Kızıltan

Anahtar Kelimeler: Samsun, Yüzey Araştırması, 1971-1977, Anadolu, Orta Karadeniz, Arkeoloji

Özet

1971 yılından önce Anadolu'nun az araştırılmış yerlerinden biri olan Samsun Bölgesi, Orta Karadenizde yer alır. Doğuda Ordu, batıda Sinop-Çorum hattı, güneyde Amasya ve Tokat illeri ile komşudur. Anadolu'nun diğer bölgelerinde olduğu gibi burada da sürekli yerleşmeye uygun, çok sayıda ova, vadi ve delta bulunur. Bölge, Karadeniz kıyısına paralel olarak uzanan Kuzey Anadolu dağ sıralarının devamı olan Canik ve Çanğal sıra dağları ile ikiye ayrılır. Bu dağ sıralarının kuzeyinde kalan kıyı şeridinde, üçgen şeklinde denize doğru ilerliyen Yeşilırmak (Çarşamba ovası) ve Kızılırmak (Bafra ovası) delta ovaları yer alır. Güneyde kalan dağlık alanda; Samsun'un batısında Kocadağ (1300 m.) ve Kavak ilçesinin kuzeydoğusunda Sıralıdağ (1351 m.), Alaçam ilçesinin güneyinde bir doruk olan Tütmen Tepe veya Çağın Kayası (1500 m.) ve bu dağların güneyinde Taşova ilçesinden Destek boğazı ile ayrılan Ladik ovası, Havza ve Vezirköprü ilçeleri ve bu ilçelerin çevresinde yer alan düzlükler bulunur.

Teşekkür

Rahmetli Prof. Dr. U. Bahadır Alkım'ın başkanlığında yürütülen yüzey araştırmaları »onurunda Samsun Bölgesinde saptanan ve bir kısmı kendisi tarafından sağlığında yayınla¬nan ören yerlerini bu çalışmada bir araya toplayarak yayınlamama ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde lisansüstü çalışması olarak hazırlamakta olduğum Samsun Bölgesi İlk Tunç Çağı Keramiği adlı doktora tezinde kullanmama olanak sağlıyan Prof. Dr. Refik Duru ile Prof. Dr. Ali Dinçol’a ve doktora tez yöneticim Prof. Dr. önder Bilgi’ye teşekkür ederim.