Doğu Karadeniz'de Âyânlık: Tirebolulu Kethudazâde Mehmed Emin Ağa
Nisan 2001, Cilt LXV - Sayı 242, Sayfa 193-214
Feridun M. Emecen

Yukarıdaki kodu giriniz.