ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Türk Tarih Kurumu Adına

Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN
Türk Tarih  Kurumu, Ankara, TÜRKİYE
yozgen@ttk.gov.tr


Editör

Şükrü ÇAVUŞ
Türk Tarih Kurumu, Ankara, TÜRKİYE
scavus@ttk.gov.tr


Yabancı Dil Editörü

Uğur Cenk Deniz İMAMOĞLU
Türk Tarih Kurumu, Ankara, TÜRKİYE 
ucdimamoglu@ttk.gov.tr


Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ebru ALTAN
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
ealtan@istanbul.edu.tr

Doç. Dr. Çiğdem ATAKUMAN
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
atakuman@metu.edu.tr

Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL
Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
fdemirel@yildiz.edu.tr

Prof. Dr. Feridun M. EMECEN
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
femecen@29mayis.edu.tr

Prof. Dr. Nejla GÜNAY
Gazi Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE 
ngunay@gazi.edu.tr

Prof. Dr. Musa KADIOĞLU
Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
musakadioglu@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU
İstanbul Medeniyet Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
selim.karahasanoglu@medeniyet.edu.tr

Prof. Dr. Yunus KOÇ
Hacettepe Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE
yunusk@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Hatice ORUÇ
Ankara Üniversitesi, Ankara, TÜRKİYE 
horuc@ankara.edu.tr

Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN
Türk Tarih Kurumu, Ankara, TÜRKİYE
yozgen@ttk.gov.tr

Doç. Dr. Yunus PUSTU
Türk Tarih Kurumu, Ankara, TÜRKİYE
ypustu@ttk.gov.tr

Prof. Dr. M. Hamdi SAYAR
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE
mhsayar@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Haluk SELVİ
Sakarya Üniversitesi, Sakarya, TÜRKİYE
hselvi@sakarya.edu.tr

Doç. Dr. Sefer SOLMAZ
Selçuk Üniversitesi, Konya, TÜRKİYE 
ssolmaz@selcuk.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL
Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE 
ahmet.tasagil@yeditepe.edu.tr

Prof. Dr. Arzu TERZİ
İstanbul Üniversitesi, İstanbul, TÜRKİYE 
terzi@istanbul.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL
Pamukkale Üniversitesi, Denizli, TÜRKİYE
maunal@pau.edu.tr

Doç. Dr. Hasan YILMAZYAŞAR
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, TÜRKİYE
hyyasar@anadolu.edu.tr