ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü

Türk Tarih Kurumu Adına

 • Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN

Editör

 • Şükrü ÇAVUŞ, Türk Tarih Kurumu, scavus@ttk.gov.tr

Yabancı Dil Editörü

 • Uğur Cenk Deniz İmamoğlu, Türk Tarih Kurumu, ucdimamoglu@ttk.gov.tr

Yayın Kurulu

 • Prof. Dr. Ebru ALTAN (İstanbul Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Çiğdem ATAKUMAN (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Fatma Gül DEMİREL (Yıldız Teknik Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN (İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi)     
 • Prof. Dr. Nejla GÜNAY (Gazi Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Musa KADIOĞLU (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Selim KARAHASANOĞLU (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yunus KOÇ (Hacettepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Hatice ORUÇ (Ankara Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Yüksel ÖZGEN (Türk Tarih Kurumu)
 • Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR (İstanbul Üniversitesi)  
 • Prof. Dr. Haluk SELVİ (Sakarya Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Sefer SOLMAZ (Selçuk Üniversitesi)      
 • Prof. Dr. Ahmet TAŞAĞIL (Yeditepe Üniversitesi)
 • Prof. Dr. Arzu TERZİ (İstanbul Üniversitesi)          
 • Prof. Dr. Mehmet Ali ÜNAL (Pamukkale Üniversitesi)
 • Doç. Dr. Hasan YILMAZYAŞAR (Anadolu Üniversitesi)
 • Hüseyin Murat YÜCEL (Türk Tarih Kurumu)