Karadeniz'in Kapalılığı Karşısında Avrupa Küçük Devletleri ve "Mîrî Ticâret" Teşebbüsü
Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214, Sayfa 687-756
Kemal Beydilli

Yukarıdaki kodu giriniz.