ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Osman Karatay

Anahtar Kelimeler: Erken Rus', Varegler, Vikingler, Hazarlar, Macarlar, Sarkel, Karadeniz

Özet

Elimizde 830'ların sonundan bahseden dört kaynak ve iki haber var. Bu haberler ilk bakışta birbiriyle alakasız görünüyor, yan yana koyunca da çelişiyorlar. Ama ikisini birlikte düşünmemiz lazım. Birinci haber Hazarların Don nehri üzerinde Bizans yardımıyla Şarkel1 adlı bir kale yaptırdıkları iddiasını içeren Bizans iddialarıdır ve üç eserde geçer.