ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Amaç ve Kapsam

Belleten dergisi, “Türk ve Türkiye tarihini bütün yönleriyle ortaya koyacak” konular öncelikli olmak üzere arkeoloji, tarih, sanat tarihi ve kültürel çalışmalar alanında özgün araştırma makalelerini kapsar.
Belleten dergisinin amacı, dünyanın dört bir tarafındaki Türk tarihi ve Türkiye tarihini bütün yönleriyle ortaya koyacak konular öncelikli olmak üzere arkeoloji, tarih, sanat tarihi ve kültürel çalışmalar alanında özgün araştırmalar yapan araştırmacılara, çalışma sonuçlarını paylaşıp tartışabilecekleri açık erişimli akademik bir zemin sunmaktır. Eleştirel bakış açılarını teşvik eden dergi, tarihçilerin bilimsel niteliği yüksek Türkçe ve İngilizce çalışmalarını yayımlayarak alanındaki bilgi birikimine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
Belleten yılda üç sayı (Nisan-Ağustos-Aralık) olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayımlanır.
Derginin okur kitlesi araştırmacılar, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlardır.
Belleten’in yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Yayımlanan tüm makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde başlık, yazar ve kurum bilgisi, varsa finansman açıklaması ile anahtar kelimeler içerir. Ayrıca tüm makalelerin metinleri ve kaynakçaları bilgisayar okumasına imkân sunacak şekilde Latin harfleri ile oluşturulur.

Belleten, Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) kapsamındadır. Belleten’de yayımlanan makaleler, Web of Science koleksiyonunda arkeoloji ve tarih konu kategorilerinde sınıflandırılır.

Web of Science Araştırma Alanı: Sanat ve Beşerî Bilimler / Arkeoloji, Tarih
Web of Science Kategorisi: Sanat ve Beşerî Bilimler / Arkeoloji, Tarih
Belleten, SCOPUS kapsamındadır. Belleten’de yayımlanan makaleler, SCOPUS tarih ve kültürel çalışmalar konu kategorilerinde sınıflandırılır.
Konu Alanı ve Kategorisi: Sanat ve Beşerî Bilimler / Tarih
                                                 Sosyal Bilimler / Kültürel Çalışmalar
Belleten’in kapsamını yansıtan anahtar kelimeler şunlardır: Türk Tarihi, Türk Siyasi Tarihi, Türk Sanatı, Türk Mitolojisi, Türk Medeniyeti, Türk Kültürü, Türk İslam Kültür Varlıkları, Türk Hukuk Tarihi, Türk İktisat Tarihi, Türk Dünyası, Türk Göçleri, Türk Devletleri, Anadolu Arkeolojisi, Selçuklu Tarihi, Osmanlı Tarihi, Türkiye Tarihi.

 

Yayımlanma Ayları

Nisan Ağustos Aralık