ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Belleten dergisi (ISSN: 0041-4255 | e-ISSN: 2791-6472), Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün direktifleriyle kurulan kurumlardan biri olan Türk Tarih Kurumunun hakemli dergisidir. 28 Nisan 1930 tarihinde, Atatürk’ün bizzat katıldığı Türk Ocaklarının VI. Kurultayı’nda, onun direktifleriyle, “Türk tarih ve medeniyetini ilmî surette tedkik ve tetebbu eylemek vazifesiyle mükellef olmak üzere Türk Tarih Heyeti” kurulması kararlaştırılmıştır. Bu karar çerçevesinde 16 üyeden oluşan bir “Türk Tarihi Tedkik Heyeti” teşkil edilmiş ve heyet ilk toplantısını 4 Haziran 1930 tarihinde yapmıştır. Bu kurul, 1932 yılında “Türk Tarihi” alanında ilk bilimsel kitabı yayımlamıştır. Türk Tarih Kurumu; “Türk ve Türkiye tarihini ve bunlarla ilgili konuları, Türklerin medeniyete hizmetlerini ilmî yoldan incelemek, araştırmak, tanıtmak, yaymak ve yayımlar yapmak” görevini sürdürmektedir. Adını bizzat Atatürk’ün verdiği, Belleten dergisi, 1937 yılında yayın hayatına başlamıştır.
Belleten yılda üç sayı (Nisan-Ağustos-Aralık) olmak üzere hem basılı hem de elektronik olarak yayımlanır.