ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Belleten dergisi (ISSN: 0041-4255 e-ISSN: 2791-6472) yayımcısı, araştırma sonuçlarının yayılmasını destekleme politikasına uygun olarak arşiv politikasını duyurmaktan memnuniyet duyar. Belleten yayımladığı makaleleri açık erişim esasına göre yazar(lar)ın herhangi bir işlem yapmasına gerek olmaksızın elektronik arşivlere gönderir ve tam erişime açık hâle getirir. Yazar veya fon sağlayan kuruluş, yazarın kabul edilen makalesinin bir kopyasını arşiv sitelerine yükleyebilir. Ticari kullanım için izin alınmasını belirten politikamız geçerlidir. Yayımcı, yayımlanan materyalin güvenli bir şekilde arşivlenmesini sağlar. Belleten, tüm makalelerini CC-BY-NC Creative Commons lisansı kapsamında açık erişimli tutmayı ve tam metin içeriğini arşiv platformlarında ve kendi web sitesinde depolamayı taahhüt eder.

Arşiv Politikası: LOCKSS
Depo Politikası: Yayımcının Kendi Sitesi

1) Belleten dergisinde yayımlanan makaleler LOCKSS’da dijital olarak arşivlenir. Ayrıca yayımlanan makaleler, yazarı tarafından çalıştığı üniversitenin kurumsal arşivinde (DSpace, AVESİS vb.), konulu arşivlerde veya diğer her türlü arşivde ambargo süresi olmaksızın erişime açılabilir. Böylece bu yayına herkes ücretsiz olarak hemen ulaşabilir.
2) Belleten dergisi yazarlara, bir makalenin kendi kendine arşivleme (yazarın kişisel web sitesi, sosyal medya hesapları) ve/veya yayımlandıktan sonra kurumsal bir havuzda (DSpace, AVESİS vb.) arşivleme için makalenin nihai yayımlanmış sürümünün kullanılmasına izin verir.
3) Yazarlar, makalelerini halka açık ve/veya ticari konu tabanlı arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler. Ambargo süresi yoktur ancak yayımlanan kaynak belirtilmeli ve dergi ana sayfasına veya makalelerin DOI’sine bir bağlantı ayarlanmalıdır.
4) Yazarlar ve okurlar makalenin PDF dosyasını indirebilirler.
5) Belleten dergisi makalelerin tüm sürümlerine izin verir (Gönderilen sürüm, kabul edilmiş versiyon, yayımlanmış versiyon) ambargo olmaksızın yazarın tercih ettiği bir kurumsal veya başka bir arşivde saklanacaktır.
6) Belleten dergisi kalıcı arşivler oluşturulmasına izin vermek için LOCKSS sistemi kullanmaktadır. Stanford Üniversite Kütüphanelerine dayanan LOCKSS programı, kütüphanelere ve yayımcılara kalıcı ve yetkili sayısal içeriğe erişimi sağlamak için ödüllü, düşük maliyetli, açık kaynak dijital koruma araçları sunar. LOCKSS programı, “çok sayıda kopyanın güvenliğini sağlama” ilkesi üzerine kurulmuş, kütüphanenin liderliğindeki bir dijital koruma sistemidir. LOCKSS programı, açık kaynaklı uç uca dijital koruma yazılımı kullanarak kütüphaneleri geliştirir ve destekler.

Dergide Yayımlanan Versiyon
Yayım Türü: Açık Erişim
OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/ttkbelleten/ 
LOCKSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttkbelleten/lockss-manifest 
RSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttkbelleten/rss-feeds 
Ambargo Süresi: Ambargo süresi yoktur.
Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC 4.0
Telif Hakkı Sahibi: Dergide yayımlanan makalelerin telif hakkı yazarlara, ticari kullanım hakkı ise yayıncıya aittir.
Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi, DergiPark, Crossref, Yazarın Kişisel Web Sitesi, Halka Açık ve/veya Ticari Konu Tabanlı Arşivler (AHCI, SCOPUS vb.).
Politika Koşulları: Atıf ve alıntı standartlarına uyularak dergiye atıf yapılmalıdır. DOI ile yayımcı sürümüne bağlanmalıdır.

Hakem Süreci Sonunda Kabul Edilen Versiyon
Ambargo Süresi: Yok
Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi.

Dergiye Gönderilen İlk Metin
Ambargo Süresi: Yok
Arşiv Yeri: Dergi Web Sitesi.

Kalıcı Makale Tanımlayıcı: DOI
Belleten dergisi her makalesine DOI atamaktadır.

ORCID: Evet
Belleten dergisi, ORCID ID'lerinin makale meta verilerinde bulunması zorunlu tutar. ORCID ID, yazarları benzersiz şekilde tanımlayan alfasayısal bir koddur.

Ücret Politikası
Belleten dergisinin tüm giderleri Türk Tarih Kurumu tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Yazarlara ve hakemlere ücret ödenir.