ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Lisans: CC BY-NC
Telif Hakkı: Dergide yayımlanan makalelerin telif hakkı yazarlara, ticari kullanım hakkı ise yayıncıya aittir.

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Araştırmanın sınırsız bir şekilde yayılması özellikle yazarlar, okuyucular ve fon sağlayanlar için önemlidir. Belleten dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. Belleten dergisi, ilk sayısından (1937) itibaren tüm makaleleri 01.06.2013 tarihinde PDF formatında erişime açmıştır. Türk Tarih Kurumu Yayınları, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır.
Belleten dergisinde yayımlanan tüm makalenin tam metinlerine https://belleten.gov.tr/ adresinden anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir:
Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.
Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:
Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.
Gayriticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar ya da teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/ttkbelleten/ 
LOCKSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttkbelleten/lockss-manifest 
RSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ttkbelleten/rss-feeds 
Dergi web adresi: https://belleten.gov.tr/