Ioannes Chrysostomus’un Düşüşü: Doğu Roma Başkentinde Din ve Politika

Turhan Kaçar

Sayı: Aralık 2003, Cilt LXVII - Sayı 250 Sayfalar: 745-770
131 163

Dağılmış Roma İmparatorluğu’nun Alanında Roma Zihniyetinin İzleri

Gümeç Karamuk

Sayı: Aralık 2004, Cilt LXVIII - Sayı 253 Sayfalar: 621-632
351 217

Roma İmparatorluğu’nu Yöneten Suriyeli Kadınlar

Mehmet Ali Kaya

Sayı: Nisan 2006, Cilt LXX - Sayı 257 Sayfalar: 063-082
260 171

Mankalya Esma (Han) Sultan Camii Haziresi Mezartaşı Kitabeleri

Lütfi Şeyban

Sayı: Ağustos 2010, Cilt LXXIV - Sayı 270 Sayfalar: 389-420
0 99

İstanbul Arkeoloji Müzeleri’nde Bulunan Soloi-Pompeiopolis Kenti’ne Ait Bir Grup Sikke

Hale Güney

Sayı: Aralık 2015, Cilt LXXIX - Sayı 286 Sayfalar: 827-846 DOI: 10.37879/belleten.2015.827
198 162

1853-1856 Kırım Harbi’nde Osmanlı - Avusturya İlişkileri

Togay Seçkin Bi̇rbudak

Sayı: Nisan 2018, Cilt LXXXII - Sayı 293 Sayfalar: 241-264 DOI: 10.37879/belleten.2018.241
979 177

İbn Rüste’nin el-Alâku’n-Nefîse’yi Ne Zaman Yazdığına Dair Yeni Tespitler

Erman Şan

Sayı: Nisan 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 296 Sayfalar: 047-070 DOI: 10.37879/belleten.2019.47
191 122

Savaşın Öteki Yüzü: Romanya’daki 93 Harbi Esirleri

Naim Ürkmez

Sayı: Ağustos 2020, Cilt LXXXIV - Sayı 300 Sayfalar: 789-824 DOI: 10.37879/belleten.2020.789
828 432

Acemhöyük Sikkeleri

Yıldız Kızılkaya

Sayı: Aralık 1990, Cilt LIV - Sayı 211 Sayfalar: 907-912
137 76

Hamilcar ve Hannibal

Cornelius Nepos

Sayı: Aralık 1990, Cilt LIV - Sayı 211 Sayfalar: 1221-1232
0 149

The Crisis of the Third Century A.D.

G. M. Rogers

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1509-1526
20 248

Geç Bizans Devrinde Trepanasyon (Kafatası Delgi Ameliyatı)

Metin Özbek

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1567-1574
14 119

İznik Roma Açıkhava Tiyatrosundaki Kilisede Bulunan Bebek İskeletleri

Metin Özbek

Sayı: Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213 Sayfalar: 315-322
30 71

Dokimeon Heykelleri

İsmail Karamut

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 605-612
82 81

D. KRASSZON, A Concise History of Veterinary Medicine, Academia Kiada, Budapeste 1988. 458 sayfa. [Kitap Tanıtımı]

Esin Kâhya

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 855-856
70 39

II. Friedrich von Hohenstaufen'in İslam Dünyası ile İlişkileri ve Arapça Kroniklere Yansıması

Gümeç Karamuk

Sayı: Ağustos 1993, Cilt LVII - Sayı 219 Sayfalar: 447-480
193 158

Lykia-Kabalia-Pisidia Bölgesinden Roma Dönemi "Dioskurlar ve Tanrıça" Kabartmaları

İnci Delemen

Sayı: Ağustos 1995, Cilt LIX - Sayı 225 Sayfalar: 295-322
220 132

Ulucami. Selçuklu Şehrinde İskânı Belirleyen Bir Kaynak Olarak

Tuncer Baykara

Sayı: Nisan 1996, Cilt LX - Sayı 227 Sayfalar: 033-058
232 124

AHMET ARSLAN, İlkçağ Felsefe Tarihi I (Başlangıçlarından Atomculara Kadar) Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova-İzmir, 1995. [Kitap Tanıtımı]

Ülker Öktem

Sayı: Ağustos 1996, Cilt LX - Sayı 228 Sayfalar: 477-484
463 102

Yunan-Roma Dönemi Anadolu Sanatında Boynuzlu Figürler

Mükerrem ( Usman ) Anabolu

Sayı: Nisan 1997, Cilt LXI - Sayı 230 Sayfalar: 033-036
85 77