Osmanlı Algısında Garb Teknolojisi: ''Mösyö Elektrik''in Sergüzeşti

Serhat Küçük

Sayı: Ağustos 2013, Cilt LXXVII - Sayı 279 Sayfalar: 713-740
35 41

Tanzimat Döneminde İsyancı Bir Ayan Profili: Acaralı Kör Hüseyin Bey Hadisesi

Özgür Yılmaz

Sayı: Ağustos 2014, Cilt LXXVIII - Sayı 282 Sayfalar: 611-658
50 42

Tanzimât Döneminde Osmanlı Devleti’nin Bosna Hersek Ormanlarını Korumaya Yönelik Çabaları

Zafer Gölen

Sayı: Ağustos 2016, Cilt LXXX - Sayı 288 Sayfalar: 547-572
31 36

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Köycülük Tartışmaları ve Numune Köyler

Hilal Tuğba Örmeci̇oğlu

Sayı: Ağustos 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 297 Sayfalar: 729-752
121 54

Tanzimât Döneminde Bosna Hersek'te Kilise İnşa ve Onarım Faaliyetleri

Zafer Gölen

Sayı: Nisan 2001, Cilt LXV - Sayı 242 Sayfalar: 215-242
76 29

Tanzimat'ın İlk Saray Düğünü: Sultan II. Mahmud'un Kızı Atiyye Sultan'ın Ahmed Fethi Paşa ile Evlenmesi

Serap Sunay

Sayı: Nisan 2013, Cilt LXXVII - Sayı 278 Sayfalar: 119-150
0 28

Mîrzâ Tâki Hân (Emîr Kebîr) ve Reformları (1848 - 1851)

Gökhan Bolat

Sayı: Nisan 2013, Cilt LXXVII - Sayı 278 Sayfalar: 151-182
0 24

Bosna Valisi Mehmed Vecihi Paşa'nın Muhakemesi

Zafer Gölen

Sayı: Aralık 2012, Cilt LXXVI - Sayı 277 Sayfalar: 849-878
0 19

BÜLENT ÖZDEMİR, Ottoman Reforms and Social Life: Reflections from Salonica 1830-1850, The Isıs Press, İstanbul 2003, Birinci Baskı, 267 sahife. (Ek A: 239-245; Ek B: 246-253; Sözlük: 254-255; Kaynakça 256-267) [Kitap Tanıtımı]

Mustafa Murat Öntuğ

Sayı: Aralık 2006, Cilt LXX - Sayı 259 Sayfalar: 1001-1004
0 12

ALİ AKYILDIZ, Sürgün Sefir Sadullah Paşa Hayatı, İntiharı, Yazıları, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2011, 488 s. [Kitap Tanıtımı]

İ̇nci Engi̇nün

Sayı: Aralık 2011, Cilt LXXV - Sayı 274 Sayfalar: 953-958
0 19

1849-1851 Bosna Hersek İsyanı

Zafer Gölen

Sayı: Aralık 2002, Cilt LXVI - Sayı 247 Sayfalar: 905-930
0 15