ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Ekmeleddin İhsanoğlu

İslâm Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü ve İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü Başkanı

Anahtar Kelimeler: Darülfünun, Türkiye, Osmanlı, 19. Yüzyıl, Tanzimat, Medrese

Özet

Türkiye'de Dârulfünûn kurma teşebbüsleri ondokuzuncu asrın ortalarına doğru başlamıştır. Ondokuzuncu asrın başlarından itibaren Osmanlılarda görülen, bilimde doğudan batıya yöneliş ve bilim ve eğitim anlayışında meydana gelen değişmeler, Tanzimat döneminde Medrese dışında, yeni bir yüksek eğitim müessesesinin kurulması yolunda böyle bir teşebbüsün doğmasına vesile olmuştur.