İlim-Kılıç-Kalem: Osmanlı Kamu Personeli Rejiminde Üçlü İşlevsel Ayrışma

Cenk Reyhan

Sayı: Nisan 2008, Cilt LXXII - Sayı 263 Sayfalar: 095-122
401 201

İlk Kapsamlı Türkçe Mühendislik Kitabı Mecmuat El-Mühendisin'in Ele Aldığı Konular ve Niteliği Hakkında Bir Değerlendirme

Ali Rıza Tosun

Sayı: Ağustos 2010, Cilt LXXIV - Sayı 270 Sayfalar: 517-530
171 104

Heybeliada Bahriye Mektebi ve Türk Eğitim Tarihindeki Yeri

Mustafa Şanal, Timur Demi̇r

Sayı: Nisan 2012, Cilt LXXVI - Sayı 275 Sayfalar: 167-206
663 243

Bilimsel ve Teknolojik Açıdan Osmanlı İmparatorluğu’nda XVIII. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Çiçek Aşısı ve Kuduz Aşısı

İrfan Elmacı

Sayı: Ağustos 2015, Cilt LXXIX - Sayı 285 Sayfalar: 611-626 DOI: 10.37879/belleten.2015.611
601 1091

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Köycülük Tartışmaları ve Numune Köyler

Hilal Tuğba Örmeci̇oğlu

Sayı: Ağustos 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 297 Sayfalar: 729-752 DOI: 10.37879/belleten.2019.729
453 189

Batı Bilimi ve Osmanlı Dünyası: Bir İnceleme Örneği Olarak Modern Astronomi'nin Osmanlı'ya Girişi (1660 - 1860)

Ekmeleddin İhsanoğlu

Sayı: Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217 Sayfalar: 727-774
424 224

PROF. DR. h. c. TAHSİN ÖZGÜÇ Bavyera Bilimler Akademisi'ne Üye Seçildi

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 291-291
0 53

Atatürk ve Türkiye'nin Modernleşmesi

Halil İnalcık

Sayı: Kasım 1988, Cilt LII - Sayı 204 Sayfalar: 985-992
54 169

Atatürk, Bilim ve Üniversite

Aydın Sayılı

Sayı: Kasım 1988, Cilt LII - Sayı 204 Sayfalar: 1089-1104
48 162

Mühendishâne-i Berrî-i Hümâyûn Başhocası İshak Efendi. Hayatı ve Çalışmaları Hakkında Arşiv Belgelerine Dayalı Bir Değerlendirme Denemesi

Ekmeleddin İhsanoğlu

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 735-768
67 156

Türkiye'de İlahiyat Biliminin Gelişimi

Neşet Çağatay

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 347-354
85 75

OTAM, Ankara Üniversitesi Osmanlı Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, sayı 2, Ankara Ocak 1991, 342 sayfa. [Kitap Tanıtımı]

Esin Kâhya

Sayı: Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213 Sayfalar: 593-594
0 76

Prof. Dr. Phil. Einar von Schuler

Oğuz Soysal

Sayı: Ağustos 1993, Cilt LVII - Sayı 219 Sayfalar: 641-642
94 66

Endülüs Menşeli Bazı Bilim Adamlarının Osmanlı Bilimine Katkıları

Ekmeleddin İhsanoğlu

Sayı: Aralık 1994, Cilt LVIII - Sayı 223 Sayfalar: 565-606
836 179

İbn El-Heysem'in Işık Üzerine Adlı Çalışması

Hüseyin Gazi Topdemir

Sayı: Nisan 1997, Cilt LXI - Sayı 230 Sayfalar: 043-066
563 142

XIV.-XVI. Asırlarda, Avrupa Ateşli Silah Teknolojisinin Osmanlılara Aktarılmasında Rol Oynayan Avrupalı Teknisyenler (Tâife-i Efrenciyân)

Salim Aydüz

Sayı: Aralık 1998, Cilt LXII - Sayı 235 Sayfalar: 779-830
1021 339

Paracelsus, Selected Writings, Ed. JOLANDE JACOBI Çev. NORBERT GUTERMAN, Princeton University Press, 1988 (IX + 279 sayfa). [Kitap Tanıtımı]

Esin Kahya

Sayı: Ağustos 2000, Cilt LXIV - Sayı 240 Sayfalar: 661-662
69 57

Hint Biliminin Günümüz Bilimine Katkılarının Kısa Bir Değerlendirmesi

Esin Kahya, İnci Macun

Sayı: Nisan 2001, Cilt LXV - Sayı 242 Sayfalar: 063-074
2497 350

Mîrzâ Tâki Hân (Emîr Kebîr) ve Reformları (1848 - 1851)

Gökhan Bolat

Sayı: Nisan 2013, Cilt LXXVII - Sayı 278 Sayfalar: 151-182
0 196

Kıbrıs’ta Modern Belediye Teşkilatının Doğuşu (1868-1876)

Mehmet Demiryürek

Sayı: Aralık 2020, Cilt LXXXIV - Sayı 301 Sayfalar: 1115-1142 DOI: 10.37879/belleten.2020.1115
964 504