Dârulfünûn Tarihçesine Giriş (II) Üçüncü Teşebbüs : Dârulfünûn-ı Sultani
Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218, Sayfa 201-240
Ekmeleddin İhsanoğlu

Yukarıdaki kodu giriniz.