Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Bir Kiliseye Ait Mimari Parçalar

Ayşe Aydın

Sayı: Nisan 2002, Cilt LXVI - Sayı 245 Sayfalar: 049-060
147 90

Tire Müzesi'nden M.S. 5.-7. Yüzyıllara Ait Kandiller

Binnur Gürler

Sayı: Aralık 2004, Cilt LXVIII - Sayı 253 Sayfalar: 613-620
84 137

Trifon Karabeynikov'un Seyahat Raporuna Göre XVI. Yüzyılın Sonlarında Kudüs

Altay Tayfun Özcan

Sayı: Ağustos 2010, Cilt LXXIV - Sayı 270 Sayfalar: 369-388
99 94

Kula'da İnşası İstenen Bir Ki­liseye Dair Osmanlı Arşivlerindeki Bazı Belgeler

Rüstem Bozer, Serkan Sunay

Sayı: Aralık 2013, Cilt LXXVII - Sayı 280 Sayfalar: 911-926
114 113

Kula Meryem Ana Kilisesi Karamanlıca Mezar Taşları

Rüstem Bozer, Serkan Sunay

Sayı: Nisan 2016, Cilt LXXX - Sayı 287 Sayfalar: 103-122 DOI: 10.37879/belleten.2016.103
259 173

XIX. Yüzyıl Osmanlı Dönemi Mimarlığında, Kayseri Yöresi Hıristiyan Yapıları: Germir ve Endüllük Kiliseleri

Fügen İlter

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1663-1682
39 94

Hıristiyan Konsillerine Genel Bir Bakış

Mehmet Aydın

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 365-380
2073 150

Kaunos 1988/89

Bernhard Schmaltz

Sayı: Nisan 1991, Cilt LV - Sayı 212 Sayfalar: 121-178
50 98

İznik Roma Açıkhava Tiyatrosundaki Kilisede Bulunan Bebek İskeletleri

Metin Özbek

Sayı: Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213 Sayfalar: 315-322
30 71

Doğaya Bırakılmış Bir Akdeniz Yerleşmesi: Kaya Köy (Levisi) ve Kiliseleri

Fügen İlter

Sayı: Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213 Sayfalar: 473-482
147 84

II. Friedrich von Hohenstaufen'in İslam Dünyası ile İlişkileri ve Arapça Kroniklere Yansıması

Gümeç Karamuk

Sayı: Ağustos 1993, Cilt LVII - Sayı 219 Sayfalar: 447-480
193 158

Churchill Vak'ası (1836)

Nedim İpek

Sayı: Aralık 1995, Cilt LIX - Sayı 226 Sayfalar: 661-714
200 188

DR. M. COSMOS MEGALOMMATİS, Turkish-Greek Relations and the Balkans - A Historian's Evaluation of Today's Problems, İstanbul, Cyprus Foundation, 1995 (?), 50 sayfa. [Kitap Tanıtımı]

Fahir Armaoğlu

Sayı: Aralık 1995, Cilt LIX - Sayı 226 Sayfalar: 863-864
78 47

İkinci Dünya Savaşı Döneminde Adana Görüşmelerinin Askeri Yönü

İzzet Öztoprak

Sayı: Ağustos 1999, Cilt LXIII - Sayı 237 Sayfalar: 597-618
325 131

Hagios Aberkios Kilisesi İskelet Topluluğunun Antropolojik Açıdan İncelenmesi

Yılmaz Selim Erdal

Sayı: Nisan 2000, Cilt LXIV - Sayı 239 Sayfalar: 023-042
118 86

Küçük Kaynarca Antlaşması’nda ‘Dosografa’ Kilisesi

Roderic H. Davıson

Sayı: Nisan 2000, Cilt LXIV - Sayı 239 Sayfalar: 213-222
824 123

Tanzimât Döneminde Bosna Hersek'te Kilise İnşa ve Onarım Faaliyetleri

Zafer Gölen

Sayı: Nisan 2001, Cilt LXV - Sayı 242 Sayfalar: 215-242
304 145

HOVHANNES J. TCHOLAKİAN, L'Eglise Armenienne Catholique en Turquie, İstanbul 1998, XI-435 büyük boy sayfa, ek 117 sayfa Türkçe metin: "Türkiye'de Ermeni Katolik Kilisesi". Ohan Matbaacılık. Müellifin özel yayını olup satışa verilmemiştir. Metin içinde fotoğraf, tablolar ve belge fotokopileri vardır. [Kitap Tanıtımı]

Mahmut H. Şakiroğlu

Sayı: Ağustos 2001, Cilt LXV - Sayı 243 Sayfalar: 709-712
82 65

Metropolis'ten bir Hydria

Binnur Gürler

Sayı: Ağustos 2002, Cilt LXVI - Sayı 246 Sayfalar: 357-362
45 78