ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Ayşe Aydın

Anahtar Kelimeler: Ankara, Müze, Kilise, Mimari Parçalar

Özet

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi bahçesinde envanter numarasız bir ambona(1) ait olduğunu düşündüğümüz iki levha ile bir templon(2) payesi bulunmaktadır. Bu üç eserin pembe öbeklere sahip mermer malzemeye sahip oluşları, aynı kiliseye ait mimari parçalar olduklarını gösterir.