Tonyukuk Yazıtı’nda Geçen Ek Tag Üzerine

Erhan Aydın

Sayı: Nisan 2006, Cilt LXX - Sayı 257 Sayfalar: 083-094
104 163

Sultan I. İzzeddin Keykâvus ile Melik Alâeddin Keykubad Arasında Geçen Otorite Mücadelesi

Salim Koca

Sayı: Aralık 1990, Cilt LIV - Sayı 211 Sayfalar: 935-944
49 110

Selçuklu Ordusu

Mehmet Altay Köymen

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 091-100
26 150

Rum (Anadolu) Sultanlığının Menşei ve Bizans

J. Laurent

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 219-226
21 114

Türkiye Selçuklu Sultanı Siyavuş (Cimri)'un Sikkeleri*

Nezihi Aykut

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 475-484
16 188

Anadolu Türklerinin Ekonomik Yaşamları Üzerine Gözlemler (Bu Alanda Ahiliğin Etkileri)

Neşet Çağatay

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 485-500
17 142

Selçuklu Hükümdarı Büyük Alâeddin Keykubad ve Anadolu Savunması

Mehmet Altay Köymen

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1539-1546
36 244

Myriokephalon Savaşının Yeri: Çivril Yakınında Kûfi Çayı Vadisi

Bilge Umar

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 099-116
201 100

1572 Tarihli Adana Mufassal Tahrir Defterine Göre Adana'nın Sosyo-Ekonomik Tarihi Üzerine Bir Araştırma

Yılmaz Kurt

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 179-212
260 235

Anadolu Beyliklerinde Devlet Teşkilatı ve Toplum Hayatı

Yaşar Yücel

Sayı: Ağustos 1990, Cilt LIV - Sayı 210 Sayfalar: 805-824
722 216

Niksar-Tokat-Gümenek ve Kayseri-Palas'ta Üç Kitabe

Mehmet Çayırdağ

Sayı: Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218 Sayfalar: 081-088
115 59

Kayseri'nin Yazır Köyü'nde Bir Selçuklu Mescidi: Yazır Camii

Mehmet Çayırdağ

Sayı: Nisan 2000, Cilt LXIV - Sayı 239 Sayfalar: 059-062
220 113

Osmanlı Denizciliğinin İlk Devirleri

Mücteba İlgürel

Sayı: Ağustos 2001, Cilt LXV - Sayı 243 Sayfalar: 637-654
2832 343

İlginç Yönleriyle Sultan Melikşah

Ali Sevi̇m

Sayı: Ağustos 2005, Cilt LXIX - Sayı 255 Sayfalar: 517-538
360 144