ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Nezihi Aykut

Anahtar Kelimeler: Anadolu Selçuklu Devleti, Alâeddin Siyavuş, Sikke, Türkler, Tarih

Özet

Türk tarihinde pek mühim rolü olan Karaman-oğullarının, Moğol hakimiyetinde olan Selçuklu idaresine isyan ederek, başlarında I. Mehmed Bey olduğu halde Konya'yı elde ettikten sonra Türkiye Selçuklu tahtına çıkardıkları Siyavuş'un, kendi adına kestirttiği dinar ve dirhemler, Anadolu Selçuklu meskûkâtının pek nadir sikkelerinden sayılırlar.