Kayseri'nin Yazır Köyü'nde Bir Selçuklu Mescidi: Yazır Camii
Nisan 2000, Cilt LXIV - Sayı 239, Sayfa 059-062
Mehmet Çayırdağ

Yukarıdaki kodu giriniz.