Araştırma Makalesi

İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ'da Oş Şehri

Gülnisa Aynakulova

Sayfalar: 911-920 DOI: 10.37879/belleten.2001.911
641 466

Osmanlı Hukukunda Mahkeme Kararlarının Kontrolü (Klasik Devir)

Ekrem Buğra Eki̇nci̇

Sayfalar: 959-1006 DOI: 10.37879/belleten.2001.959
8444 1362

XVI. Yüzyılda Osmanlı Beylerbeyileri I Temerrüd Ali Paşa

Erhan Afyoncu

Sayfalar: 1007-1034 DOI: 10.37879/belleten.2001.1007
1257 703

Tepedelenli Ali Paşa ve Mal Varlığı

Ahmet Uzun

Sayfalar: 1035-1078 DOI: 10.37879/belleten.2001.1035
3812 804

Çeviriler

Yirminci Yüzyılda Vakıf Çalışmaları: Durum Tespiti

Miriam Hoexter

Sayfalar: 1115-1144 DOI: 10.37879/belleten.2001.1115
525 422

Kitap Tanıtımı