Tarih-i Hind-i Garbî veya Hadîs-i Nev, Tarihi Araştırmalar Vakfı, İstanbul Araştırma Merkezi, İstanbul 1999, 483 s. [Kitap Tanıtımı]
Aralık 2001, Cilt LXV - Sayı 244, Sayfa 1159-1166
Zafer Gölen

Yukarıdaki kodu giriniz.