XVI. Yüzyılda Osmanlı Beylerbeyileri I Temerrüd Ali Paşa
Aralık 2001, Cilt LXV - Sayı 244, Sayfa 1007-1034
Erhan Afyoncu

Yukarıdaki kodu giriniz.