İslam Müelliflerine Göre Ortaçağ'da Oş Şehri
Aralık 2001, Cilt LXV - Sayı 244, Sayfa 911-920
Gülnisa Aynakulova

Yukarıdaki kodu giriniz.