ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Şevket Dönmez

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim Dalı

Anahtar Kelimeler: İ.Ö. 2. Binyıl, 1997-1999, Samsun-Amasya, Yerleşmeler

Özet

Bu yazıda 1997, 1998 ve 1999 yıllarında Samsun ve Amasya illeri sınırları içinde "İlk Tunç Çağı II Öncesinde Orta Karadeniz Bölgesi'nin Kültürel Gelişimi (İkiztepe Çanak-Çömleği ve Küçük Eserleri Işığında)" konulu doktora tez çalışmamla ilgili olarak geliştirmiş olduğum yüzey araştırması(1) sırasında incelediğim merkezler içinde İÖ 2. Binyılı yerleşmeleri içerenler ve buluntuları tanıtılmaktadır.