ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Bahaeddin Yedi̇yıldız

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Evliya Çelebi, Seyâhatnâme, Özü Kuşatması, Sen Gotar (Szent-Gotthard) Savaşı, Kandiye Kuşatması

Özet

Müterciminin ifadelerini kullanarak belirtmek gerekirse, yazılışından üçyüz yıl sonra, bir kaç yazma nüshasının yaygınlaşmasından iki buçuk yüzyıl sonra, Joseph von Hammer tarafından bazı seçme parçalarının İngilizce neşrinden bir buçuk yüzyıl sonra, Osmanlıca yayımlanmaya başlanmasından bir yüzyıldan biraz daha uzun bir süre sonra, Osmanlı seyyahı Evliya Çelebi'nin Seyâhatnâme'sinden yapılan oldukça geniş üç alıntı, ilk defa Fransız kamu oyuna yukarıda künyesi verilmiş olan bir kitap hâlinde sunulmuştur.