Haçlı Seferleri Döneminde Din Değiştirme Vakaları

Aydın Usta

Sayı: Aralık 2011, Cilt LXXV - Sayı 274 Sayfalar: 691-718
379 225

Selçukluların Anadolu'ya Gelişlerinden Haçlı Seferlerinin Başlangıcına Kadar Urfa'nın Durumu

Erdoğan Merçil

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 461-474
36 131

Urfa Haçlı Kontluğu Tarihine Bir Bakış (1098-1146)

Işın Demirkent

Sayı: Nisan 1989, Cilt LIII - Sayı 206 Sayfalar: 167-174
55 307

HAÇLI SEFERLERİ KAYNAKLARININ BÜYÜK KÜLLİYATI Recueil des Historiens des Croisades I Doğulu Tarihçiler [Kitap Tanıtımı]

Işın Demirkent

Sayı: Ağustos 1990, Cilt LIV - Sayı 210 Sayfalar: 863-898
0 144

Haçlı Seferleri Dönemi Kalelerinden Râvendân

Işın Demirkent

Sayı: Ağustos 1992, Cilt LVI - Sayı 216 Sayfalar: 371-390
126 144

Mısır'ın Alınmasından Sonra Nuruddin Mahmut'la Selahuddin Eyyûbî Arasında Ortaya Çıkan Soğukluğun Sebepleri

Bahattin Kök

Sayı: Ağustos 1993, Cilt LVII - Sayı 219 Sayfalar: 413-446
87 127

JANE SAYERS, Innocent III Leader of Europe 1198-1216 (Avrupa'nın Lideri III. Innocentius 1198-1216), Longman Yayınevi Londra ve New York 1995, XIII+200 sayfa+5 harita+İndeks. [Kitap Tanıtımı]

Ebru Altan

Sayı: Ağustos 1998, Cilt LXII - Sayı 234 Sayfalar: 599-600
61 73

Uluslararası Haçlı Seferleri Sempozyumu (23-25 Haziran 1997, İstanbul)

M. Mehdi İlhan

Sayı: Aralık 1998, Cilt LXII - Sayı 235 Sayfalar: 913-916
136 101

Haçlı Ordularının Anadolu'da Geçtiği Yollar

Ebru Altan

Sayı: Ağustos 2001, Cilt LXV - Sayı 243 Sayfalar: 571-582
670 458

Buda'da Bizans İmparatorları ve Elçileri

Gyula Moravcsık

Sayı: Aralık 2009, Cilt LXXIII - Sayı 268 Sayfalar: 755-774
0 99