ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Gülnisa Aynakulova

Gazi Üniversitesi, Tarih Bölümü Öğretim Görevlisi

Anahtar Kelimeler: İslam Müellifleri, Ortaçağ, Oş Şehri

Özet

Fergana vadisi Orta Asya'nın en eski yerleşim merkezlerindendir ve doğal olarak Orta Asya'nın en köklü şehirlerinden bazıları da bu bölgede yer almıştır. Yıllardır yapılan arkeolojik kazıların sonuçları bölgede tarımla uğraşanların ilk yerleşme yerlerinin üç bin yıl önce meydana geldiğini ortaya koymuştur(1) ve bu eski meskun yerlerden biri de günümüzde üç bininci yıldönümünü kutlamakta olduğumuz eski Oş şehrinin en eski çekirdeğini teşkil etmiştir(2).