ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Araştırma Makalesi

Urartu Dininde Kurban Kavramı ve Kurban Uy­gulamaları

Atilla Batmaz

Sayfalar: 801-832 DOI: 10.37879/belleten.2013.801
3214 1202

IX-XII. Yüzyıllarda Fergana'da Yerleş­miş Türk Boyları

Gülnisa Aynakulova

Sayfalar: 833-848 DOI: 10.37879/belleten.2013.833
2092 985

Osmanlılarda Otopsi

Ahmet Yüksel

Sayfalar: 875-910 DOI: 10.37879/belleten.2013.875
7111 1430

Kula'da İnşası İstenen Bir Ki­liseye Dair Osmanlı Arşivlerindeki Bazı Belgeler

Rüstem Bozer, Serkan Sunay

Sayfalar: 911-926 DOI: 10.37879/belleten.2013.911
1234 751

Bulgaristan Yol Ayrımında: İvan S. Geşov Mese­lesi

Mithat Aydın

Sayfalar: 1071-1102 DOI: 10.37879/belleten.2013.1071
2689 1045

Kitap Tanıtımı