ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Araştırma Makalesi

Urartu Dininde Kurban Kavramı ve Kurban Uy­gulamaları

Atilla Batmaz

Sayfalar: 801-832 DOI: 10.37879/belleten.2013.801
2488 986

IX-XII. Yüzyıllarda Fergana'da Yerleş­miş Türk Boyları

Gülnisa Aynakulova

Sayfalar: 833-848 DOI: 10.37879/belleten.2013.833
1573 741

Osmanlılarda Otopsi

Ahmet Yüksel

Sayfalar: 875-910 DOI: 10.37879/belleten.2013.875
5389 1156

Kula'da İnşası İstenen Bir Ki­liseye Dair Osmanlı Arşivlerindeki Bazı Belgeler

Rüstem Bozer, Serkan Sunay

Sayfalar: 911-926 DOI: 10.37879/belleten.2013.911
973 579

Bulgaristan Yol Ayrımında: İvan S. Geşov Mese­lesi

Mithat Aydın

Sayfalar: 1071-1102 DOI: 10.37879/belleten.2013.1071
2227 793

Kitap Tanıtımı