ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Niyazi Çi̇çek

Anahtar Kelimeler: Harf Devrimi, Yazışmalar, Diplomatik İnceleme, İçkaynaklı Elemanlar, Arşivcilik, Cumhuriyet Dönemi Belgeleri

Özet

Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devletinden devraldığı bazı gelenek ve uygulamaları daha da ileri götürmüş, birçoğunu da yaptığı devrimlerle değiştirmiştir. Bunlardan biri, hiç şüphesiz harf devrimidir. Bu devrimin eğitime, kütüphanelere ve basın-yayın gibi sahalara olan etkisi ele alınmışken, bürokrasi ve resmi belgeler üzerinde yaptığı değişiklikler henüz gerektiği gibi değerlendirilmemiştir. Belgelerin diplomatik metodoloji ışığında analiz edilmesi, arşivciler, belge uzmanları, hukukçu ve tarihçiler için önemlidir. Kullandıkları ve değerlendirdikleri belgelerin otantikliğini, üretildiği dönemi ve sahip olduğu karakteristiği kritik ederek anlayabilirler. Makalenin amacı, harf devriminin resmi yazışmaların form özellikleri üzerinde yaptığı değişiklikleri ortaya çıkarmaktır. Makalede devrimin olduğu 1928 ile 1930 öncesi yıllara ait yazışma örnekleri, diplomatik metodoloji kapsamında içkaynaklı form özellikleri ele alınarak incelenmektir.