Hititçe Metinlerde Geçen KURIDHulana-/ KUR IDSĺG ‘Yün Nehri Ülkesi’ Üzerine Yeni Bir Değerlendirme

Özlem Si̇r Gavaz

Sayı: Ağustos 2016, Cilt LXXX - Sayı 288 Sayfalar: 357-370 DOI: 10.37879/belleten.2016.357
0 111

Two Cuneiform Texts Found in Acemhöyük from the Old Assyrian Period

Remzi Kuzuoğlu

Sayı: Aralık 2016, Cilt LXXX - Sayı 289 Sayfalar: 685-700 DOI: 10.37879/belleten.2016.685
132 97

Identification of Medical Plants in Hititte Cuneiform Scripts

Serkan Demi̇rel, Uğur Çakılcıoğlu

Sayı: Ağustos 2017, Cilt LXXXI - Sayı 291 Sayfalar: 305-328 DOI: 10.37879/belleten.2017.305
0 185

Geç Hitit Dönemi’nde Toroslardan Amanoslara Uzanan Bölgedeki Ekonomik Faaliyetler

Pınar Pınarcık

Sayı: Ağustos 2018, Cilt LXXXII - Sayı 294 Sayfalar: 383-406 DOI: 10.37879/belleten.2018.383
514 181

İvriz Ambarderesi Kızlar Oğlanlar Sarayı (Manastırı) Mağarası’nda Araştırmalar

Çiğdem Maner, Emre Kuruçayırlı

Sayı: Aralık 2018, Cilt LXXXII - Sayı 295 Sayfalar: 785-802 DOI: 10.37879/belleten.2018.785
338 156

Dini İçerikli Yeni Hitit Tablet Parçaları

Rukiye Akdoğan

Sayı: Nisan 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 296 Sayfalar: 001-024 DOI: 10.37879/belleten.2019.1
0 275

Akadca Çivi Yazılı Belgelerde Çeyiz

Koray Toptaş

Sayı: Ağustos 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 297 Sayfalar: 407-426 DOI: 10.37879/belleten.2019.407
198 158

Les Lettres sur Plomb d'Assur

J. Faucounau

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 001-018
0 39

nuntarriiasḫaš Bayramında Hitit Kralının Kült Gezileri

Cem Karasu

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 407-428
0 110

Hittite Architect and a Rope-Climbing Ritual

Ahmet Ünal

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1469-1504
0 146

Anadolu-Mezopotamya İlişkileri Çerçevesinde Ortak Bir Kelime: ḫupurni

Yaşar Coşkun

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1505-1508
0 70

Hitit Çivi Yazılı Belgelerin Işığı Altında İlk Çağda Tuuanuua

Yaşar Coşkun

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 477-486
0 115

Les Signes homophones existent-ils vèritablement dans l'Ecriture "hittite hièroglyphique"?

J. Faucounau

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 487-496
0 37

Hititlerde Tuz ve Kullanımı

Sedat Erkut

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 001-008
158 108

II. Muwatalli'nin Mühürleri Üzerine Gözlemler

Hatice Gonnet

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 009-014
101 40

Samsat'ta Bulunan Hiyeroglifli Bir Mühür Baskısı

Ali M. Dinçol

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 001-002
91 43

A Hieroglyphic Seal Impression From Samsat

Ali M. Dinçol

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 003-006
32 41

Hittitologues Et Byzantinistes A La Decouverte de L'Asie Mineure

Semavi Eyice

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 243-260
97 49

Prof. Dr. Phil. Einar von Schuler

Oğuz Soysal

Sayı: Ağustos 1993, Cilt LVII - Sayı 219 Sayfalar: 641-642
44 42

Šuppiluliumaš'dan Muwatalliš'in Mısır Savaşı'na kadar Anadolu

A. Götze

Sayı: Aralık 1993, Cilt LVII - Sayı 220 Sayfalar: 863-882
70 96