Hititçe Metinlerde Geçen KURIDHulana-/ KUR IDSĺG ‘Yün Nehri Ülkesi’ Üzerine Yeni Bir Değerlendirme

Özlem Si̇r Gavaz

Sayı: Ağustos 2016, Cilt LXXX - Sayı 288 Sayfalar: 357-370 DOI: 10.37879/belleten.2016.357
0 264

Geç Hitit Dönemi’nde Toroslardan Amanoslara Uzanan Bölgedeki Ekonomik Faaliyetler

Pınar Pınarcık

Sayı: Ağustos 2018, Cilt LXXXII - Sayı 294 Sayfalar: 383-406 DOI: 10.37879/belleten.2018.383
1044 219

İvriz Ambarderesi Kızlar Oğlanlar Sarayı (Manastırı) Mağarası’nda Araştırmalar

Çiğdem Maner, Emre Kuruçayırlı

Sayı: Aralık 2018, Cilt LXXXII - Sayı 295 Sayfalar: 785-802 DOI: 10.37879/belleten.2018.785
530 218

Dini İçerikli Yeni Hitit Tablet Parçaları

Rukiye Akdoğan

Sayı: Nisan 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 296 Sayfalar: 001-024 DOI: 10.37879/belleten.2019.1
0 421

Les Lettres sur Plomb d'Assur

J. Faucounau

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 001-018
0 48

nuntarriiasḫaš Bayramında Hitit Kralının Kült Gezileri

Cem Karasu

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 407-428
0 142

Hittite Architect and a Rope-Climbing Ritual

Ahmet Ünal

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1469-1504
0 191

Anadolu-Mezopotamya İlişkileri Çerçevesinde Ortak Bir Kelime: ḫupurni

Yaşar Coşkun

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1505-1508
0 94

Hitit Çivi Yazılı Belgelerin Işığı Altında İlk Çağda Tuuanuua

Yaşar Coşkun

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 477-486
0 138

Les Signes homophones existent-ils vèritablement dans l'Ecriture "hittite hièroglyphique"?

J. Faucounau

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 487-496
0 50

Hititlerde Tuz ve Kullanımı

Sedat Erkut

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 001-008
193 136

II. Muwatalli'nin Mühürleri Üzerine Gözlemler

Hatice Gonnet

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 009-014
145 61

Samsat'ta Bulunan Hiyeroglifli Bir Mühür Baskısı

Ali M. Dinçol

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 001-002
111 67

A Hieroglyphic Seal Impression From Samsat

Ali M. Dinçol

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 003-006
46 53

Hittitologues Et Byzantinistes A La Decouverte de L'Asie Mineure

Semavi Eyice

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 243-260
130 73

Prof. Dr. Phil. Einar von Schuler

Oğuz Soysal

Sayı: Ağustos 1993, Cilt LVII - Sayı 219 Sayfalar: 641-642
83 51

Šuppiluliumaš'dan Muwatalliš'in Mısır Savaşı'na kadar Anadolu

A. Götze

Sayı: Aralık 1993, Cilt LVII - Sayı 220 Sayfalar: 863-882
95 130

Hitit Sarayında Kraliçelerin Rolü

Ekrem Memiş

Sayı: Ağustos 1994, Cilt LVIII - Sayı 222 Sayfalar: 279-294
578 296

Ortaköy'ün Hitit Çağındaki Adı

Aygül Süel

Sayı: Ağustos 1995, Cilt LIX - Sayı 225 Sayfalar: 271-284
120 97

Alaca Höyük Çift Başlı Arslan (Ur. Maḫ) Protomu Taslağı

Hatçe Baltacıoğlu

Sayı: Ağustos 1995, Cilt LIX - Sayı 225 Sayfalar: 285-294
92 86