Les Lettres sur Plomb d'Assur

J. Faucounau

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 001-018
0 48

nuntarriiasḫaš Bayramında Hitit Kralının Kült Gezileri

Cem Karasu

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 407-428
0 142

Anadolu-Mezopotamya İlişkileri Çerçevesinde Ortak Bir Kelime: ḫupurni

Yaşar Coşkun

Sayı: Aralık 1988, Cilt LII - Sayı 205 Sayfalar: 1505-1508
0 94

Hitit Çivi Yazılı Belgelerin Işığı Altında İlk Çağda Tuuanuua

Yaşar Coşkun

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 477-486
0 138

Les Signes homophones existent-ils vèritablement dans l'Ecriture "hittite hièroglyphique"?

J. Faucounau

Sayı: Ağustos 1989, Cilt LIII - Sayı 207-208 Sayfalar: 487-496
0 50

Hititlerde Tuz ve Kullanımı

Sedat Erkut

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 001-008
193 136

II. Muwatalli'nin Mühürleri Üzerine Gözlemler

Hatice Gonnet

Sayı: Nisan 1990, Cilt LIV - Sayı 209 Sayfalar: 009-014
145 61

Samsat'ta Bulunan Hiyeroglifli Bir Mühür Baskısı

Ali M. Dinçol

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 001-002
111 67

A Hieroglyphic Seal Impression From Samsat

Ali M. Dinçol

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 003-006
46 53

Hittitologues Et Byzantinistes A La Decouverte de L'Asie Mineure

Semavi Eyice

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 243-260
130 74

Šuppiluliumaš'dan Muwatalliš'in Mısır Savaşı'na kadar Anadolu

A. Götze

Sayı: Aralık 1993, Cilt LVII - Sayı 220 Sayfalar: 863-882
95 130

Alaca Höyük Çift Başlı Arslan (Ur. Maḫ) Protomu Taslağı

Hatçe Baltacıoğlu

Sayı: Ağustos 1995, Cilt LIX - Sayı 225 Sayfalar: 285-294
92 86

ULF-DIETRICH SCHOOP, Das anatolische Chalkolithikum. Eine chronologische Untersuchung zur vorbronzezeitlichen Kultursequenz im nördlichen Zentralanatolien und den angrenzenden Gebieten, Urgeschichtliche Studien 1, Remshalden, 2005, Verlag Bernhard Albert Greiner, 1-441 sayfa + 1-187 Leva + 2 harita [Kitap Tanıtımı]

Thomas Zımmermann

Sayı: Ağustos 2007, Cilt LXXI - Sayı 261 Sayfalar: 773-776
0 66