Hititçe Metinlerde Geçen KURIDHulana-/ KUR IDSĺG ‘Yün Nehri Ülkesi’ Üzerine Yeni Bir Değerlendirme
Ağustos 2016, Cilt LXXX - Sayı 288, Sayfa 357-370
Özlem Si̇r Gavaz

Yukarıdaki kodu giriniz.