ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Serkan Demi̇rel, Uğur Çakılcıoğlu

Anahtar Kelimeler: Hitit, Tıbbi Metinler, Geleneksel Tıbbi, Çivi Yazılı Metinleri

Özet

Bu çalışma Hititçe çivi yazılı metinlerde geçen ve tıbbi amaçlarla kullanılan bitkiler adına yapılmıştır. Hititçe çivi yazılı metinlerde az sayıda tıbbi metin vardır. Bu metinlerde de bazı bitkilerin çeşitli dini ritüeller ile birlikte hastalık tedavisinde kullanıldığı görülmektedir. Belli bir ölçüde reçete niteliği taşıyan bu metinler Hitit çağında geleneksel bir tıbbın var olduğunu göstermektedir. Bahsi geçen bu bitkilerin bugün için var olan geleneksel Anadolu halk tıbbı ile bir bağlantısı olabilir. Geleneksel tedavi yöntemleri kültürel birikimin bir sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Bitkisel tedavi yöntemleri konusunda uzun bir geçmişe sahip olan günümüz Anadolu halk tıbbında, M.Ö. 2. Binyıldan birtakım işaretler görmek mümkün olabilir.