An Aspect of History of Muslims and Non-Muslims in the Late 18th Century-Ottoman Province of Cyprus

Nuri Çevi̇kel

Sayı: Nisan 2008, Cilt LXXII - Sayı 263 Sayfalar: 123-140
109 70

Ayâns in the Ottoman Cyprus in the Second Half of the 18th Century

Nuri Çevi̇kel

Sayı: Ağustos 2008, Cilt LXXII - Sayı 264 Sayfalar: 567-590
97 92

Uluslararası İlişkilerde Haksızlığa Uğramış ve İzole Edilmiş Bir Halk: Kıbrıs Türkleri

Salâhi R. Sonyel

Sayı: Nisan 2009, Cilt LXXIII - Sayı 266 Sayfalar: 165-178
0 109

Kıbrıs Türk Toplumunun Siyasi ve Kültürel Hayatında Lefkoşa Mevlevihanesi'nin Yeri

Sibel Akgün

Sayı: Aralık 2010, Cilt LXXIV - Sayı 271 Sayfalar: 769-788
110 205

Bulgaristan Yol Ayrımında: İvan S. Geşov Mese­lesi

Mithat Aydın

Sayı: Aralık 2013, Cilt LXXVII - Sayı 280 Sayfalar: 1071-1102
250 150

Tanzimat Devri’nde Kıbrıs’ta Azat Edilmiş Kölelerin Hukukî Ve Sosyo-Ekonomik Durumları (1839- 1876)

Celâl Erdönmez

Sayı: Ağustos 2014, Cilt LXXVIII - Sayı 282 Sayfalar: 699-756
239 116

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Kıbrıs’ta İngiltere Konsolosluğu (1700-1800)

Mehmet Demi̇ryürek, Hakan Yazar

Sayı: Nisan 2017, Cilt LXXXI - Sayı 290 Sayfalar: 089-134 DOI: 10.37879/belleten.2017.89
386 162

Kıbrıs Hala Sultan Tekkesi Şeyhleri Üzerine Bir Araştırma (1570-1878)

Mehmet Demi̇ryürek

Sayı: Ağustos 2018, Cilt LXXXII - Sayı 294 Sayfalar: 483-510 DOI: 10.37879/belleten.2018.483
154 126

Tanzimat Döneminde Kıbrıs’ta Modern Belediyeciliğin Başlangıcı ve Lefkoşa Belediyesi

Hasan Samani̇

Sayı: Ağustos 2018, Cilt LXXXII - Sayı 294 Sayfalar: 587-626 DOI: 10.37879/belleten.2018.587
238 130

Osmanlı İdaresinde Kıbrıs’ta Ekmekçi Esnâfı (Habbâz) ve Faaliyetleri

Ali Efdal Özkul

Sayı: Aralık 2018, Cilt LXXXII - Sayı 295 Sayfalar: 863-898 DOI: 10.37879/belleten.2018.863
199 135

Kıbrıs Adasında Âdet-i Ağnâm Vergisi (1570-1603)

Mehmet Demi̇ryürek

Sayı: Nisan 2019, Cilt LXXXIII - Sayı 296 Sayfalar: 127-152 DOI: 10.37879/belleten.2019.127
216 112

Kıbrıs Faciası

Pierre Oberlıng

Sayı: Ağustos 1990, Cilt LIV - Sayı 210 Sayfalar: 825-862
286 133

Piri Reis Haritası Üzerinde Amerika'da Yapılan Geniş ve Derin Çalışmaları İçeren The Maps of the Ancient Sea Kings (Eski Deniz Krallarının Haritaları) Kitabının Türkçe Özeti

Muazzez İlmiye Çığ

Sayı: Ağustos 1992, Cilt LVI - Sayı 216 Sayfalar: 405-436
606 143

İngiliz Yönetiminde Kıbrıs Türklerinin Varlık Savaşımı (1878 - 1960)

Salâhi R. Sonyel

Sayı: Nisan 1995, Cilt LIX - Sayı 224 Sayfalar: 133-188
122 138

(Amerikan Belgeleri ile) Orta Doğu Komutanlığı'ndan Bağdat Paktı'na 1951 - 1955

Fahir Armaoğlu

Sayı: Nisan 1995, Cilt LIX - Sayı 224 Sayfalar: 189-236
411 125

Amerikan Belgelerinde Kıbrıs Sorunu, 1958-1959

Fahir Armaoğlu

Sayı: Aralık 1996, Cilt LX - Sayı 229 Sayfalar: 745-782
600 105

Kıbrıs'ta 1931 İsyanı ve Yankıları

İzzet Öztoprak

Sayı: Nisan 1998, Cilt LXII - Sayı 233 Sayfalar: 207-232
263 119

SALÂHİ R. SONYEL, Cyprus, The Destruction of a Republic (British Documents, 1960-1965), London, The Eothen Press, 1997. [Kitap Tanıtımı]

Fahir Armaoğlu

Sayı: Aralık 1998, Cilt LXII - Sayı 235 Sayfalar: 925-928
80 65

Kıbrıs'ın Siyasî Tarihi İle İlgili Bir Belgenin Değerlendirmesi

Soyalp Tamçelik

Sayı: Nisan 1999, Cilt LXIII - Sayı 236 Sayfalar: 165-228
0 147

RAUF DENKTASH at the United Nations - Speeches on Cyprus, (With an Introduction by Michael Moran), Huntingdon, Cambs. UK, The Eothen Press, 1997, XXII + 378 p. [Kitap Tanıtımı]

Fahir Armaoğlu

Sayı: Nisan 1999, Cilt LXIII - Sayı 236 Sayfalar: 267-268
65 76