ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İlber Ortaylı

Anahtar Kelimeler: Viyana Şehri Tarihi Müzesi, İlk Türk Kuşatması, Resim, Mimari, Plastik Sanatlar, Türk Sanatı, Türk Harp Tekniği

Wien 1529 - Die erste Tiirkenbelagerung, Historisches Muscum der Stadt Wien, Hcrmann Böhlhaus, Wien, 1979. (A IV - 4227).

Viyana Şehri Tarih Müzesinin bir sergi için hazırladığı bu cdisyonda şu makaleler yer almaktadır: Günter Düriegl, ilk Türk Kuşatması s. 7-34, Robert VVaissenberger, Reformasyonun ilk yıllarında Viyana’nın dahili vaziyeti s. 35-46, Rcnata Kassal-Mikula, İlk Türk Kuşatması sırasında Viyana'da Resim, Mimari ve Plâstik Sanatları s. 47-58, Flo- ridus Röhrig, 16. Asır başlarında Kilise s. 59-64, Kari Teply, Türk Efsanelerinde Viyana (Kızıl) Altın Elmada Buluşalım s. 65-76, Adelbert Schusser, 1554-1556 da Viyana’da Para İşleri, s. 77-82, Hans Bisanz, Olaydan Efsaneye Viyana 1529 s. 83-92, Markus Köhbach, 2529 olayının İbrahim Peşevi'deki yazılışının Istvanfy'nin Osmanlıca redaksiyonundaki durumunu, ele alıyor, s. 93-106, Ünsal Yücel, Türk silahları ve harp tekniği s. 107122, VVilhelm Hcin’in Türk Seramik ve halı sanalı s. 123-126, ve Yavuz Ercan’ın 15-16. asırda Osmanlı azınlıklarının durumu s. 127-159 üzerindeki makaleleri ile derleme bitiyor.