ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

İlber Ortaylı

Anahtar Kelimeler: Viyana, Türk Destanları, Türk Efsaneleri, Türkoloji, Menkıbe

Karl Teply, Türkische Sagen und Leğenden um die Kaiserstadt Wien, Hermann Böhlaus, Wien - Köln - Graz 1980 (AIV/5232)


AvusturyalI yazar Türkçe bilmiyor. Kitabta tanınmayan veya işlenmeyen Osmanlıca kaynakların kullanılıp onların tartışılması söz konusu değil... Yazar sadece türkologlann yayınladıkları kaynaklara, incelemelere dayanıyor. Bunların da hemen hepsi AvusturyalI ve Alman uzmanların kaleme aldıkları... Eserde Viyana muhasarası ile ilgili olduğu söylenen ve doğuşu ona bağlanan bazı Türk menkibelerinden söz ediliyor. Karşılaştırmalı bir tenkit yapmak yazar için imkansız... özellikle (Goldene Apfel-Kızıl Elma, 35-73 sah.) mitinin ele alındığı bölüm, bu konuda okuyucuya yeni veriler getirecek bazı sorunları aydınlatacak güçte değil, kitabta ele alınan menkibeleri bazen ilgiyle izlememek elde değil, ama edebiyat tarihçiliğinin en zor, en çok lisan bilgisi ve literatür tanımayı gerektiren bir dah menkibelerdir. Teply’nin bu konudaki nakil ve yorumlarından ne derecede yararlanılabileceğini zamana ve okuyucunun bilgisine bırakıyoruz.