Osmanlı Devleti'nde Mevleviler

Nejat Göyünç

Sayı: Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213 Sayfalar: 351-358
67 190