Remarks on Some Mongol and Turkmen Buildings in Eastern Anatolia

Faruk Sümer

Sayı: Ağustos 1990, Cilt LIV - Sayı 210 Sayfalar: 641-648
86 90

1955 Bağdat Paktı

İsmail Soysal

Sayı: Nisan 1991, Cilt LV - Sayı 212 Sayfalar: 179-238
0 192

Doğaya Bırakılmış Bir Akdeniz Yerleşmesi: Kaya Köy (Levisi) ve Kiliseleri

Fügen İlter

Sayı: Ağustos 1991, Cilt LV - Sayı 213 Sayfalar: 473-482
163 93

D. KRASSZON, A Concise History of Veterinary Medicine, Academia Kiada, Budapeste 1988. 458 sayfa. [Kitap Tanıtımı]

Esin Kâhya

Sayı: Aralık 1991, Cilt LV - Sayı 214 Sayfalar: 855-856
76 41

Batı Anadolu'daki 1'den Fazla Naos'lu Tapınaklar

Mükerrem ( Usman ) Anabolu

Sayı: Nisan 1992, Cilt LVI - Sayı 215 Sayfalar: 007-012
187 106

Süleyman Şah ve Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu

Mehmet Altay Köymen

Sayı: Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218 Sayfalar: 071-080
939 275

Batı Anadolu Sanatında Swastika (Gamalı Haç) Motifi

Mükerrem ( Usman ) Anabolu

Sayı: Ağustos 1993, Cilt LVII - Sayı 219 Sayfalar: 397-400
194 136

Mısır'ın Alınmasından Sonra Nuruddin Mahmut'la Selahuddin Eyyûbî Arasında Ortaya Çıkan Soğukluğun Sebepleri

Bahattin Kök

Sayı: Ağustos 1993, Cilt LVII - Sayı 219 Sayfalar: 413-446
87 127

II. Friedrich von Hohenstaufen'in İslam Dünyası ile İlişkileri ve Arapça Kroniklere Yansıması

Gümeç Karamuk

Sayı: Ağustos 1993, Cilt LVII - Sayı 219 Sayfalar: 447-480
223 173

Uluslararası Akdeniz Etnoloji Tarihi Kongresi

M. Mehdi İlhan

Sayı: Ağustos 1993, Cilt LVII - Sayı 219 Sayfalar: 609-618
75 76

JAN SCHMIDT, Through the Legation Window, 1876-1926. İstanbul, Nederlands Historisch-Archeologisch Institut, 1992. 222 sayfa. 223-227 Bibliyografya, 229-250 Index. [Kitap Tanıtımı]

Fahir Armaoğlu

Sayı: Ağustos 1993, Cilt LVII - Sayı 219 Sayfalar: 637-640
164 51

Byblos (Lübnan, Kalkolitik) ve Eski Anadolu İnsanlarının Diş Morfolojileri

Metin Özbek

Sayı: Aralık 1993, Cilt LVII - Sayı 220 Sayfalar: 731-744
223 84

Bulgaristan Türklerinin Sosyo-Ekonomik Yapısı

Hüseyin Memişoğlu

Sayı: Aralık 1993, Cilt LVII - Sayı 220 Sayfalar: 781-794
198 138

Osmanlı Döneminde Antakya'nın Fizikî ve Demografik Yapısı 1709-1860

Rifat Özdemir

Sayı: Nisan 1994, Cilt LVIII - Sayı 221 Sayfalar: 119-158
528 258

Akdeniz Bölgesi'nde Bulunan Üç Fosil Kafatası

Erksin Güleç

Sayı: Aralık 1994, Cilt LVIII - Sayı 223 Sayfalar: 531-546
155 73

(Amerikan Belgeleri ile) Orta Doğu Komutanlığı'ndan Bağdat Paktı'na 1951 - 1955

Fahir Armaoğlu

Sayı: Nisan 1995, Cilt LIX - Sayı 224 Sayfalar: 189-236
436 130

1912 - 1962 Arası Batı'da Dinler Tarihi Çalışmaları

Mircae Eliade

Sayı: Aralık 1995, Cilt LIX - Sayı 226 Sayfalar: 837-862
274 282

Beylikten Sancağa. Batı Anadolu'da İlk Osmanlı Sancaklarının Kuruluşuna Dâir Bazı Mülâhazalar

Feridun M. Emecen

Sayı: Nisan 1996, Cilt LX - Sayı 227 Sayfalar: 081-092
330 168

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Keşfedilen Urartu Barajlarına Toplu Bir Bakış

Oktay Belli

Sayı: Aralık 1996, Cilt LX - Sayı 229 Sayfalar: 631-680
428 220

Harput'ta Bir Türkmen Beyliği Çubukoğulları

Gülay Öğün Bezer

Sayı: Nisan 1997, Cilt LXI - Sayı 230 Sayfalar: 067-092
836 221