ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Kurumu, Yeniçağ, Bükreş Kollokyumu, 1-7 Kasım 1976

Özet

UNESCO'nun maddi yardımı ile 1 - 7 Kasım 1976 tarihleri arasında Bükreş'te toplanan Güney - Doğu Avrupa Araştırmaları Kurumu'nun Yeniçağda Balkanlar Komisyonu Kollokyumuna Türk Tarih Kurumu Başkanı, aynı zamanda bu komisyonun da başkanı olan Ord. Prof. Enver Ziya Karal, üyelerimizden Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, Prof. Dr. Afet İnan, Muhabir üyelerimizden ve Dışişleri Bakanlığı daire başkan yardımcılarından Bilal Şimşir ile birlikte Ankara 'üniversitesi Hukuk Fakültesi doçentlerinden Halil Cin, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü asistanlarından Dr. Seçil Akgün katılmışlardı r. Sayın Karal'ı n bize verdiği rapora göre, Komisyonun toplantıları 2 Kasım Salı günü saat 9,3o'da Akademi Kulübü salonunda Prof. Karal'ın başkanlığında, onun bir açış konuşması ile başlamıştır. Toplantıda hazır bulunan Romanya Akademisi Başkanı ilk sözü alarak komisyon çalışmalarının Güney - Doğu Avrupa ülkeleri için taşıdığı önem üzerinde durarak komisyonu övmüştür.