ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Anahtar Kelimeler: Türkoloji Çalışmaları Birliği, The Turkish Studies Association, Türk ve Osmanlı Çalışmaları, Orta Doğu Araştırmaları Birliği, Middle East Studies Association

Özet

Amerika'nın Colorado eyaletindeki Denver Üniversitesinde kurulan "Türkoloji Çalışmaları Birliği = The Turkish Studies Association" beşinci yılını doldurmuştur. Örgüt Türk ve Osmanlı incelemeleri ile ilgilenen bilim adamları ve kişileri bir araya getiren, özel kâr amacı gütmeyen siyasa dışı bir örgüttür. Örgütün amaçları şöyle özetlenebilir: a) Uluslararası bilim ve bilgi düzeyini yükseltmek. b) Toplantılar ve yazılı bilgi-haber alışverişleri aracılığı ile üyeleri arasındaki bağlantıyı pekiştirmek. c) Türk ve Osmanlı incelemeleri ile ilgili kişiler ve kuruluşlar arasında Uluslararası bilimsel işbirliğini geliştirmek. Örgütün, yılda üç kez çıkarılan ve eğitim, göçmenlik, folklor alanlarındaki son gelişmeler üzerine yazılmış kısa incelemeleri, toplantı ve konferans raporlarını, üyelerce yapılmakta olan yayım ve araştırmaları kapsayan bir haber bülteni (Newsletter) vardır. İlerde derginin kapsamı kitap eleştirileri, araştırma notları ve ilgi çeken başka konularla genişletilecektir.