ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Anahtar Kelimeler: Uluslararası Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Kurumu, Yeniçağ, Bükreş Kollokyumu, 1-7 Kasım 1976

UNESCO’nun maddî yardımı ile 1 - 7 Kasım 1976 tarihleri arasında Bükreş’te toplanan Güney - Doğu Avrupa Araştırmaları Kurumu’nun Yeniçağda Balkanlar Komisyonu Kollokyumuna Türk Tarih Kurumu Başkanı, aynı zamanda bu komisyonun da başkanı olan Ord. Prof. Enver Ziya Karal, üyelerimizden Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan, Prof. Dr. Afet İnan, Muhabir üyelerimizden ve Dışişleri Bakanlığı daire başkan yardımcılarından Bilal Şimşir ile birlikte Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi doçentlerinden Halil Cin, Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi Türk İnkilâp Tarihi Enstitüsü asistanlarından Dr. Seçil Akgün katılmışlardır.

Sayın Karal’ın bize verdiği rapora göre. Komisyonun toplantıları 2 Kasım Salı günü saat 9,30’da Akademi Külübü salonunda Prof. Karal’ın başkanlığında, onun bir açış konuşması ile başlamıştır. Toplantıda hazır bulunan Romanya Akademisi Başkanı ilk sözü alarak komisyon çalışmalarının Güney - Doğu Avrupa ülkeleri için taşıdığı önem üzerinde durarak komisyonu övmüştür.

İkinci oturumda bilimsel bildirilerin okunmasına başlanmıştır. Bu oturumda çeşitli ülkelerden 5 bilim adamı bildiri sunmuştur. İlk bildiriyi Türkiye’den Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi doçentlerinden Halil Cin okumuştur. Çin’in bildirisi “1923-1933 yılları arasında Türkiye’de toprak düzeni’’ adını taşımakta idi.

3 Kasım Çarşamba günü sabah oturumunda üç bildiri okunmuştur. İlk bildiri Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan’ın “1923 - 1933 Yılları arasında Türkiye'de Tarım Reformu” konusundaki bildirisi olmuştur, öğleden sonra bu bildiriler üzerinde görüşme ve tartışma yapılmıştır.

4 Kasım günü Bükreş’e 180 kilometre uzaklıktaki Braşov kentine yapılan geziye ayrılmıştır.

5 Kasım Cuma günü Titulesko’nun Enstitü haline getirilen evinde saat 9,30’da toplanılmıştır. Başkan Karal toplantının konusu olan 1919 - 1923 yılları arasındaki diplomatik ve politik belgelerin bir cilt halinde toplanıp basılması hakkındaki bildirilerin sunulacağını söylemiş ve ilk konuşmayı muhabir üyelerimizden Bilâl Şimşir yapmıştır. Daha sonra Yunan delegesi bu konudaki düşüncelerini açıklamış ve şu karara varılmıştır:

"1919-1923 yılları arasında Güney - Doğu Avrupa uluslarını ilgilendiren barış andlaşmaları bir cilt halinde toplanıp basılacaktır. Bu cildin başına bir giriş ile Versay Andlaşmasındaki söz konusu andlaşmalarla ilgili pasajlar konacaktır. Cildin sonuna bir dizin, bir bibliyografya ve haritalar eklenecektir”. Prof. Afet İnan Lozan Andlaşması altına bir not konularak Montrö’ye atıfda bulunulmasını önermiş, bu öneri de uygun bulunmuştur.

Bu andlaşmalarla ilgili siyasa) ve diplomatik belgeleri içine alan ikinci bir cildin de hazırlanması kabul edilmişti.

Gelecek toplantının Mayıs 1977 sonlarında Atina’da yapılmasına ve bu toplantıda şu konuların işlenmesine karar verilmiştir.

1) İki Dünya Savaşı arasında Güney - Doğu Avrupa memleketlerinde eğitim ve bilimsel araştırma fikir ve hareketleri.

2) Aynı sürede ve aynı ülkelerde edebiyat ve en geniş anlamda sanat hareketleri.