Turco-French Struggle for Mastery in Cilicia and the Ankara Agreement of 1921

Yücel Güçlü

Sayı: Aralık 2001, Cilt LXV - Sayı 244 Sayfalar: 1079-1114
354 221

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki Bir Kiliseye Ait Mimari Parçalar

Ayşe Aydın

Sayı: Nisan 2002, Cilt LXVI - Sayı 245 Sayfalar: 049-060
151 95

Bir Diplomatın Türkiye Anıları (1936 - 1943)

Hans Kroll, Pulat Tacar

Sayı: Nisan 2011, Cilt LXXV - Sayı 272 Sayfalar: 205-260
345 199

Çağdaş Kaynaklarda Ankara Savaşı Sonrası Bursa Sarayı’nın Yağmalanması

Mustafa Çağhan Keski̇n

Sayı: Aralık 2014, Cilt LXXVIII - Sayı 283 Sayfalar: 891-906
583 230

Ankara’nın Türk Hâkimiyetine Girişi ve Şehrin İlk Türk Fatihi

Hasan Akyol

Sayı: Aralık 2016, Cilt LXXX - Sayı 289 Sayfalar: 757-772 DOI: 10.37879/belleten.2016.757
307 340

1700-1730 Tarihlerinde Ankara'da Ailenin Niceliksel Yapısı

Ömer Demirel

Sayı: Aralık 1990, Cilt LIV - Sayı 211 Sayfalar: 945-962
59 108

İngiliz ve Fransız Resmi Belgelerinde İstanbul'un İşgalini (16 Mart 1920) Hazırlayan Gelişmeler

Ünsal Yavuz

Sayı: Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217 Sayfalar: 963-984
223 163

Dr. RİFAT ÖZDEMIR XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Ankara (Fizikî, Demografik, İdarî ve Sosyo-Ekonomik Yapısı) 1785-1840, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları 694, Kültür Eserleri Dizisi 59, Ankara, 1986 (2 harita, 1 plan, 1 resim), 329 s. [Kitap Tanıtımı]

Mustafa Öztürk

Sayı: Ağustos 1988, Cilt LII - Sayı 203 Sayfalar: 717-722
20 56

Atatürk'ün Hastalığı

Bilâl N. Şimşir

Sayı: Kasım 1988, Cilt LII - Sayı 204 Sayfalar: 1195-1454
0 218

ABDULLAH CEYHAN, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi Elyazması Eserleri Kataloğu I, Ankara Emel Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti.,VI+478 s. [Kitap Tanıtımı]

Nesimi Yazıcı

Sayı: Ağustos 1994, Cilt LVIII - Sayı 222 Sayfalar: 473-474
63 53

Akdeniz Bölgesi'nde Bulunan Üç Fosil Kafatası

Erksin Güleç

Sayı: Aralık 1994, Cilt LVIII - Sayı 223 Sayfalar: 531-546
155 73

A Paleoanthropological Investigation of Three Fossils Found in Southern Anatolia

Erksin Güleç

Sayı: Aralık 1994, Cilt LVIII - Sayı 223 Sayfalar: 547-552
90 62

Prof. Dr. Mehmet Altay Köymen

H. İbrahim Uçak

Sayı: Aralık 1994, Cilt LVIII - Sayı 223 Sayfalar: 789-792
190 60

Ankara Anıtı'nın (Monumentum Ancyranum) İlk Caput'unda Değinilen İ.Ö. 44 ve 43 Yılı Olayları

Mehmet Özaktürk

Sayı: Nisan 1995, Cilt LIX - Sayı 224 Sayfalar: 017-054
107 107

Ankara'nın Eski Kent Dokusunda Yahudi Mahallesi ve Sinagog

Fügen İlter

Sayı: Aralık 1996, Cilt LX - Sayı 229 Sayfalar: 719-732
414 173

The Jewish Quarter and Synagogue in the Old Urban Context of Ankara

Fügen İlter

Sayı: Aralık 1996, Cilt LX - Sayı 229 Sayfalar: 733-744
107 117

MICHEL BALIVET, Islam Mystique et Révolution Armée dans les Balkans Ottomans: Vie du Cheikh Bedreddîn "le Hallâj des Turcs" (1358/59-1416) [Osmanlı Balkanlarında Tasavvufî İslâm ve Silahlı İhtilal: Türkler'in Hallâc'ı Şeyh Bedreddîn'in Hayatı (1358/59-1416), Cahier du Bosphore: XII, Les Éditions Isis, İstanbul 1995, VI=175 s. [Kitap Tanıtımı]

Ahmet Yaşar Ocak

Sayı: Aralık 1998, Cilt LXII - Sayı 235 Sayfalar: 921-924
103 61

ÖZER ERGENÇ, Osmanlı Klâsik Dönemi Kent Tarihçiliğine Katkı. XVI. Yüzyılda Ankara ve Konya, Ankara Enstitüsü Vakfı Yayınları: 1, Ankara 1995, 247 s. [Kitap Tanıtımı]

Vehbi Günay

Sayı: Nisan 1999, Cilt LXIII - Sayı 236 Sayfalar: 253-256
222 84

Prof. Dr. Hüseyin Gazi Yurdaydın'ın Hayatı ve Çalışmaları

Nesimi Yazıcı

Sayı: Nisan 2000, Cilt LXIV - Sayı 239 Sayfalar: 241-252
143 91

Birinci İnönü Savaşı'nın Anadolu, İstanbul ve Dış Basında Karşılanışı ve Yorumu

İzzet Öztoprak

Sayı: Ağustos 2000, Cilt LXIV - Sayı 240 Sayfalar: 523-540
546 214