ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Aynur Özet

Anahtar Kelimeler: Ankara, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Cam, Antik Çağ, Arkeoloji

Özet

Cam eserlerin gelişim tarihinde, yapıtların tanımının yapılabilmesi için, yapım tekniklerinin de çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle çalışmamızda, cam malzemenin biçimlendirilmesi için uygulanan yöntemler ve zamanla ortaya çıkan değişiklikler, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi koleksiyonu gözönünde tutularak incelenmiştir.