ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Anahtar Kelimeler: Türk Tarih Kurumu, Ankara Yapıları, 1980 Ağa Han Mimari Ödülü

1980 yılında Ağa Han Vakfı’nca düzenlenen Ağa Han mimari ödülüne 200 proje katılmış, 15 proje ödüle layık görülmüştür. Bunlardan birisi de Kurumu- tnuzun binasıdır. Dünyanın en ünlü mimar ve şehircilerinden oluşan Büyük Jüri “Tarihsel İçerikle Uyum Araştırması” başlığı altındaki kararında binamızı şöyle değerlendirmiştir:

“Çağdaş yapı teknolojisini geleneksel fikir ve ilkelerle birleştiren bir mimari anlatım biçimine giden yolda bir aşama oluşturan Türk Tarih Kurumu binasına “Tarihsel İçerikle Uyum Araştırması” ödülünün verilmesi kararlaştırılmıştır. Binada bellibaşlı işlevsel hacimlerin bir merkezi avlu çevresinde toplanması, Osmanlı yapılarının içe dönük kişiliğini yansıtırken, İslami mimarinin bütünlüğü ilkesi de parçaların bütüne olan ilişkilerini belirtmekte bir düzenleme aracı olarak kullanıl­mıştır. 1930’lardan bu yana Ankara’da yapılan binaların belirgin ortak özelliği olan uluslararası üsluba bir tepki olan bina, geleneklerden neler öğrenilebileceği­nin bir örneği ve daha geçerli bir mimari diline işaret eden bir ölçüdür.”

19 Eylül 1980’de Kerim Ağa Han’ın imzasıyla Genel Müdürümüze gelen bir yazıda “Büyük Jürinin ödüllendirmeye değer bulduğu 15 proje arasında Türk Tarih Kurumu'nun da yer aldığını size bildirmekten şeref duyarım.” denmekte ve 23 Ekim 1980’de Lahor’da yapılacak ödül verme törenine binamızın Mimarı ile Genel Müdürümüz çağrılmakta idi. Tören, ünlü Türk hükümdarı Cihangir tara­fından inşa edilen Şalamar Parkında düzenlenmiş ve bronz plaket ile berat, Pakistan Devlet Başkanı ile Kerim Ağa Han tarafından Mimarımıza ve Genel Müdürü­müze verilmiştir.