Mankalya Esma (Han) Sultan Camii Haziresi Mezartaşı Kitabeleri

Lütfi Şeyban

Sayı: Ağustos 2010, Cilt LXXIV - Sayı 270 Sayfalar: 389-420
0 94

Erzurum Gümrüğü'nün Teşekkülü ve Tekamülü (XVI -XVII. Yüzyıllar)

Bilgehan Pamuk

Sayı: Ağustos 2013, Cilt LXXVII - Sayı 279 Sayfalar: 523-546
132 103

18. Yüzyıl Mutasavvıf ve Şairlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Hayatı ve Eserlerinde Musiki Olgusu

Ülkü Sevim Şen

Sayı: Nisan 2014, Cilt LXXVIII - Sayı 281 Sayfalar: 201-222
319 111

PAUL E. ZIMANSKY, Ecology and Empire: The Structure of the Urartian State, Studies in the Ancient Oriental Civilization. No. 41 (Chicago 1985), 141 sayfa, 17 levha, 15 şekil, altnotlar, dizin, 15 uzaydan çekilmiş resim ve 15 harita. [Kitap Tanıtımı]

Kemalettin Köroğlu

Sayı: Aralık 1990, Cilt LIV - Sayı 211 Sayfalar: 1277-1280
0 50

Gökçeşeyh Buluntuları Işığında Protomlu Boynuz Rhytonların Kökeni ve Gelişimi

Adnan Diler

Sayı: Nisan 1988, Cilt LII - Sayı 202 Sayfalar: 019-032
12 84

Niksar-Tokat-Gümenek ve Kayseri-Palas'ta Üç Kitabe

Mehmet Çayırdağ

Sayı: Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218 Sayfalar: 081-088
112 57

İBRAHİM HAKKI KONYALI, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Târihi, Neşre hazırlayan : Prof. Dr. Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum 1991, XXIII + 409 sayfa + 90 adet resim. [Kitap Tanıtımı]

M. Akif Erdoğru

Sayı: Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218 Sayfalar: 303-304
0 56

ŞEVKET BEYSANOĞLU, Anıtları ve Kitabeleri ile Diyarbakır Tarihi, 1. cilt: Başlangıçtan Akkoyunlular'a kadar, Ankara 1987; 2. cilt: Akkoyunlular'dan Cumhuriyete kadar, Ankara 1990: Diyarbakır Belediyesi yayınları. [Kitap Tanıtımı]

M. Mehdi İlhan

Sayı: Aralık 1992, Cilt LVI - Sayı 217 Sayfalar: 1111-1114
91 65

Anadolu'da Kimmerler ve İskitler

İlhami Durmuş

Sayı: Ağustos 1997, Cilt LXI - Sayı 231 Sayfalar: 273-286
819 225

Prof. Dr. Coşkun Alptekin'in Ardından

Mustafa Çetin Varlık

Sayı: Ağustos 1998, Cilt LXII - Sayı 234 Sayfalar: 607-612
178 93

Urartu Bahçeleri

Veli Sevin

Sayı: Ağustos 2000, Cilt LXIV - Sayı 240 Sayfalar: 395-406
237 134

OKTAY BELLİ, Anzaf Kaleleri ve Urartu Tanrıları, Arkeoloji Sanat Yayınları, İstanbul 1998, 104 sayfa, 1 harita, XXXII levhada 97 resim, 46 çizim [Kitap Tanıtımı]

Kemalettin Köroğlu

Sayı: Ağustos 2000, Cilt LXIV - Sayı 240 Sayfalar: 663-666
225 190

İngiliz Konsolosluk Raporlarına Göre 93 Harbi Sonrası Erzurum Vilayeti’nde Sosyo-İktisadi Hayat (1878-1885)

Emel Demi̇r Görür

Sayı: Nisan 2020, Cilt LXXXIV - Sayı 299 Sayfalar: 399-449 DOI: 10.37879/belleten.2020.399
295 170

Harput Kale Mahallesi'nde Osmanlı Yaşamı

Bülent Demi̇r

Sayı: Ağustos 2013, Cilt LXXVII - Sayı 279 Sayfalar: 775-780
0 77

Tarihi Erzurum Kenti Üç Kümbetler ve Çevresinde Bir Analiz Çalışması

Ayşe Sağsöz, Süleyman Özgen

Sayı: Aralık 2005, Cilt LXIX - Sayı 256 Sayfalar: 841-858
140 112

Son Tunç/Erken Demir Çağı Van Bölgesi Kronolojisi. Kökeni Aranan Bir Devlet: Urartu

Veli Sevi̇n

Sayı: Ağustos 2004, Cilt LXVIII - Sayı 252 Sayfalar: 355-386
101 113