ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472

Adnan Diler

Anahtar Kelimeler: Erzurum, Çat, Gökçeşeyh, 1981, Anadolu, Kazı, Arkeoloji

Özet

1981 yılında Erzurum, Çat ilçesi Gökçeşeyh köylüleri tarafından bir rastlantı sonucu bulunup çıkarılarak aynı yıl Erzurum Bölge Müzesine kazandırılan ve o günden beri aynı müzede sergilenen, biri "koç protomlu boynuz", ikisi "at" biçimindeki üç kap özgünlüğüyle ilgimi çekmiş, türlerinin Anadolu'da ender örnekleri olmaları nedeniyle de bu çalışmaya konu edilmişlerdir.