İBRAHİM HAKKI KONYALI, Âbideleri ve Kitâbeleriyle Beyşehir Târihi, Neşre hazırlayan : Prof. Dr. Ahmet Savran, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yayını, Erzurum 1991, XXIII + 409 sayfa + 90 adet resim. [Kitap Tanıtımı]
Nisan 1993, Cilt LVII - Sayı 218, Sayfa 303-304
M. Akif Erdoğru

Yukarıdaki kodu giriniz.