ISSN: 0041-4255
e-ISSN: 2791-6472
Anahtar Kelime Sayfalar
anatolia 1, 89, 129
cimmerians 1
scythians 1
iron age 1
archaeology 1, 187
anadolu 1, 89, 129
kimmer 1
i̇skit 1
demir çağ 1
arkeoloji 1, 187
hagios aberkios church 23
skeleton 23
anthropology 23
morphology 23
skull 23
human 23
bursa 23, 239
gemlik 23
hagios aberkios kilisesi 23
i̇skelet 23
antropoloji 23
morfoloji 23
kafatası 23
i̇nsan 23
decima musarum 43
anna comnenos 43
alexias 43
1651 43
paris 43
latin 43
anna komnena 43
aleksias 43
latince 43
sultanate of rum 51, 59
turkish 51
official language 51
history 51
turkey 51
türkiye selçukluları 51
türkçe 51
resmî dil 51
tarih 51, 237
türkiye 51, 237, 239
kayseri 59
yazır köyü 59
yazır mosque 59
anadolu selçuklu devleti 59
yazır camii 59
avicenna 63
ottoman 63, 69, 89
medicine 63
anatomy 63
bartın 69
İbrahim hamdi 69
atlas 69
geography 69
i̇brahim hamdi 69
osmanlı 69, 89, 235
coğrafya 69
bulgaria 89
turks 89
russo-turkish war (1877–1878) 89
treaty of berlin 89
bulgaristan 89
türkler 89
1877-78 osmanlı-rus savaşı 89
berlin antlaşması 89
bafra 101
prices 101
wages 101
turkish history 101
1914-1930 101
municipal assembly decision books 101
samsun 101
fiyatlar 101
ücretler 101
türk tarihi 101
belediye meclisi karar defterleri 101
alevism 129
babai revolt 129
qizilbash 129
islam 129
alevîlik 129
babaîler i̇syanı 129
kızılbaşlık 129
i̇slâm 129
modern greece 161
sephardim 161
salonica 161
jews 161
ottoman empire 161, 213
bademağacı 187
excavation 187
1997 and 1998 187
interim report 187
tumulus 187
kazı 187
1997 ve 1998 187
çalışma raporu 187
höyük 187
russia 213
treaty of küçük kaynarca 213
dosografa church 213
osmanlı i̇mparatorluğu 213
rusya 213
küçük kaynarca antlaşması 213
dosografa kilisesi 213
budapest 223
7-12 july 1997 223
the 35th international congress of asian and north-african studies 223
hungary 223
budapeşte 223
7-12 temmuz 1997 223
35. uluslararası asya ve kuzey afrika araştırmaları kongresi 223
macaristan 223
athos 231
vatopedi manastırı 231
ii.bayezid 231
i.selim 231
selânik 231
ege denizi 231
memlûk 235
ortadoğu 235
1485-1491 235
alevilik 237
sünnilik 237
xvii. yüzyıl 239
osmanlı devleti 239
seyyah 239
seyahatname 239
edirne 239
i̇zmir 239
i̇zmit 239
i̇znik 239
çanakkale 239
i̇stanbul 239
prof. dr. hüseyin gazi yurdaydın 241
eskişehir 241
seyitgazi 241
akin köyü 241
ankara üniversitesi 241